ขอเชิญร่วมกิจกรรม Science International Day โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561


ขอเชิญร่วมการประกวดแข่งขันพัฒนาภาษาอังกฤษ ชิงเงินรางวัล (รอบ Adition ของภาควิชาฯ เพื่อผ่านเข้ารอบไปแข่งขันระดับคณะ) 

  1. ประกวดอ่านข่าวภาษาอังกฤษ  (ประเภทเดี่ยว)
  2. ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
  3. ประกวดการแสดงโชว์ละครสั้นภาษาอังกฤษ (ประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 15 คน) 

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบ: x3RAfbuW1x.pdf