ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารโครงการแบบมืออาชีพ"


ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารโครงการแบบมืออาชีพ" (Project Management Professional) โดยผู้เชี่ยวชาญ คุณสุธีกานต์ มีเพชร ซึ่งเป็น Senior Project Manager จากบริษัท Humanica@BKK ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง sc138, sc443-444 


โดยขอให้ "นักศึกษาชั้นปี 4 ทุกคน" เข้าร่วมโครงการ ส่วนชั้นปีอื่น หากสนใจ สามารถแจ้งชื่อได้ที่ พี่เติ้ล คุณอัครรัตน์ กอบเกื้อ สำนักงานภาควิชา คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิเตอร์