ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภวิทย์ พลทะกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภวิทย์  พลทะกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้พัฒนาโครงงาน “ตู้เตือนทานยาอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ” ที่ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 10,000.- บาท โดยมี ดร.ชัชวิน  นามมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานดังกล่าว โดยส่งเข้าประกวดประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ในการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC2017” (รอบชิงชนะเลิศ) ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินทุนสนับสนุนโครงการและเงินรางวัล ในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16” จัดขึ้นโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ และเพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการเขียนโปรแกรม และเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคตต่อไป

          นายศุภวิทย์  พลทะกลาง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เผยว่า สำหรับโครงงาน “ตู้เตือนทานยาอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ” เป็นการพัฒนาตู้เตือนทานยาอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยแจ้งเตือนการทานยาอย่างตรงเวลา ตู้เตือนทานยาอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นถูกควบคุมการทำงานด้วย Raspberry pi ที่พัฒนาโดยใช้ภาษา python ทำงานร่วมกับ Arduino เพื่อสั่งงานอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่พัฒนาโดยใช้ภาษา C ในส่วนการติดต่อผู้ใช้จะเป็นการแสดงผลผ่านหน้าจอสัมผัส 

ลิงก์ข่าว: http://www.ubu.ac.th/new/index.php/facebookshare.php?allurl=http://www.ubu.ac.th/new/index.php&page=ubu_event&idfield=id&&id=12875&newstype=7&newsheader=show