กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีและภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์


โพสต์โดย วรยุทธ
ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2024

จำนวนผู้อ่าน : 229 ครั้ง

รายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ พร้อมคณะอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟแวร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟแวร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และเพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย


 


กิจกรรมแลกเปลี่ยนนี้ยังเป็นโอกาสให้คณาอาจารย์ของทั้งสองสถาบันได้พบปะและสร้างเครือข่าย ที่อาจนำไปสู่โอกาสในการความสร้างร่วมมือด้านวิชาการกันในอนาคต


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :

อ่านข่าวทั้งหมด