พิธีมอบรางวัล Science Smart Teacher 2023


โพสต์โดย ชาญชัย
ประกาศเมื่อ 19 ต.ค. 2023

จำนวนผู้อ่าน : 740 ครั้ง

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดยภายในงานได้มีพิธีมอบรางวัล Science Smart Teacher 2023 ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท นายวรยุทธ วงศ์นิล และ ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.sci.ubu.ac.th/index.php/Main/news/979/3/1
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :

อ่านข่าวทั้งหมด